Όροι χρήσης

Το Όχι Άλλο Κάρβουνο (εφεξής «Διοργανωτής») διεξάγει διαγωνισμό εκ του οποίου ένας τυχερός επισκέπτης της ιστοσελίδας θα κερδίσει ένα Samsung Samsung Galaxy Mini II Black.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, πλην των διοργανωτών.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει πρώτα να πατήσουν Like στην FanPage Όχι άλλο κάρβουνο.

Δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 31 Μαρτίου 2013 στις 23.59. Η σχετική με το Διαγωνισμό κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα δηλαδή στις 1 Απριλίου 2013 και θα ανακοινωθεί ο νικητής στο wall του διοργανωτή.

Mετά την κλήρωση ο νικητής θα ενημερωθεί άμεσα μέσω προσωπικού μηνύματος και θα αναρτηθεί στην Fan Page μας στο Facebook. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παραλαβή του δώρου του.

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος νικητής έχει δώσει μη έγκυρα στοιχεία, ή ότι η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, το δώρο θα μεταβιβαστεί σε αναπληρωματικό νικητή. Επίσης,το δώρο θα μεταβιβαστεί σε αναπληρωματικό νικητή σε περίπτωση αδυναμίας του Διοργανωτή να επικοινωνήσει με τον νικητή μετά δύο ημέρες από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών χρήσης των δώρων τους. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.

Ρητώς αναφέρεται ότι το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω της ιστοσελίδας της ή Fan page της στο Facebook.

Το Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τη συγκεκριμένη κλήρωση με οποιονδήποτε τρόπο. Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα παρασχεθούν στα πλαίσια συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση ως τελικό αποδέκτη θα έχουν το διοργανωτή (Όχι άλλο κάρβουνο) και όχι το Facebook.

Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.