Ομηρική Ελληνική γλώσσα τα αγγλικά λέει η κ. Γονέου

Ομήρου ……. Αγγλικά

Η γλώσσα υπήρξε ανέκαθεν βασικό συστατικό του εκάστοτε πολιτισμού, άρα η σημασία της είναι τεράστια για το εκάστοτε έθνος. Πολλοί έχουν τονίσει τη σπουδαιότητα και το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας. Η μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου με τίτλο: «Ελληνική Γλώσσα – Τροφός όλων των γλωσσών» πηγαίνει ένα βήμα πάρα πέρα, αποκαλύπτοντας πως η πανάρχαια γλώσσα μας στάθηκε η βάση για όλες τις γλώσσες.

Μεταξύ άλλων η κ. Γονέου αναφέρει:

«Η Ομηρική (Ελληνική) γλώσσα αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία στηρίχτηκε πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμη κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν ενός μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος έως την παρούσα στιγμή. Κάθε Ελληνική λέξη –όρος, φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι «εξόδευσαν» για να καταστήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την «βαπτίσουν» με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Πραδείγματα:

AFTER = Από το Ομηρικό αυτάρ = μετά. Λέει ο Όμηρος: «θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ».

AMEN = λατινικά amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μην = Αληθώς (Ιλιάδα Ομήρου β291-301) ήμέν. Η κατοπινή ελέλιξη του ήμέν=αμήν, είναι το σημερινό =αμέ!

BANK = λατινικά pango από το παγιώ, = πήγνυμι. Οι τρέπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα «τρεπέζια» (πάγκους) της αγοράς.

BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.

BOSS = από΄το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.

BRAVO = λατινικά από το βραβείο.

BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.

CARE = από το καρέζω.

COLONY = από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.

DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα «διά». Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.

DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ

DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. Π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι» Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρο!

DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.

EXIST = από το έξιτε = εξέλθετε.

EYES = από το φάεα = μάτια.

FATHER = από το πάτερ – πατήρ.

FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.

FRAPPER = από το φραγκικό frappan που προέρχεται από το (φ)ραπίζω = κτυπώ (F=δίγραμμα).

GLAMOUR = λατινικά gramour από το γραμμάριο. Οι μάγοι πατασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια κι επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramour-glamour, πήρε τη σημερινή έννοια.

HEART, CORE = από το κέαρ=καρδιά.

HUMOR = από το χυμόρ=χυμός. (στην Ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό «ς» προφέρεται ως «ρ». π.χ. σκληρότηρ, αντί σκληρότης.)

I = από το εγώ, ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.

ILLUSION = από το λίζει=παίζει.

IS = από το εις.

KARAT =  εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).

KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με. (είπε ο Οδυσσέας στη Πηνελόπη)

LORD = εκ του λαρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες κι ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. (όπως Λαέρτης πατέρας Οδυσσέα).

LOVE = λατινικά love από το «λάFω» Το δίγραμμα (F) γίνεται «αύ» και «λάFω» σημαίνει «θέλω πολύ»

MARMALADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον=κυδώνι.

MATRIX = από το μήτρα.

MATURITY = λατινικά matures από το μαδαρός=υγρός.

MAXIMUM = λατινικά maximum από το μέγιστος.

MAYONNAISE = από τη πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων= ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.

ME = άπό το με.

MEDICINE = λατινικά medeor, από το μέδομαι, μήδομαι=σκέπτομαι, πράττω επιδέξια και μέδω=φροντίζω, μεδέων=προστάτης.

MENACE = από το μήνις.

MENTOR = από το μέντωρ.

MINE = από το Μινώαι (λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων (Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμενοι Διοδ. Σικελ. Ε΄84,2).

MINOR = λατινικά minor από το μινύς=μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το Μenu=μενού!

MODEL = από το μήδος=σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα= moda)

MOCK από το μώκος αυτός που χλευάζει.

MONEY = λατινικά moneta από το μανία= μόνη επωνυμία της θεάς Ήρας=Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της monetae.

MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.

MOVE = από το ομηρικό αμείβου!= κουνήσου!

MOW = από το αμάω=θερίζω.

NIGHT = από το νύχτα.

NO = λατινικό non, ne εκ του νη: αρνητικό μόριο (νε τρώει, νε πίνει) ή νηπενθής =απενθής, νηνεμία=έλλειψη ανέμου.

PAUSE = από το παύση.

RESISTANCE = από το ρα +ίστημι.

RESTAURANT = από το ρα +ίσταμαι=έφαγα και στηλώθηκα.

RESTORATION = λατινικά restauro από το ρα + ίστημι, όπου το ρα δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, καιίστημι = στήνομαι

SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). Η δασεία προφέρεται ως σ = σερπετό.

SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).

SPONSOR = από το σπένδω = προσφέρω= σπονδή.

TRANSFER = από το τρύω= διαπερνώ + φέρω Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.

TURBO από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.

YES = από το γέ = βεβαίως.

WATER =  από το ύδωρ = νερό με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Εσείς επιμένετε ακόμη να μιλάτε αγγλικά; Σε πολλά Αγγλικά σχολεία πάντως διδάσκεται η αρχαία Ελληνική προς καλύτερη κατανόηση της Αγγλικής μέσω των ριζών των λέξεων και από πέρσυ περιλαμβάνεται μέσα στις γλώσσες που επιλέγουν τα παιδιά του Δημοτικού εκμάνθυνση ξένης γλώσσας.