Τα βιοκαύσιμα επιβαρύνουν το περιβάλλον

Τα βιοκαύσιμα επιβαρύνουν το περιβάλλονΠαρά τη στροφή τα τελευταία χρόνια προς τα βιοκαύσιμα, τα οποία θεωρήθηκαν πιο οικολογικά, τα αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνητών δεν είναι θετικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα περισσότερα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα επιβαρύνουν κι έχουν βλαπτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν βιοκαύσιμα τα οποία είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμα, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα σε ευρεία κλίμακα ρυπαίνουν τον αέρα και το νερό και αποσταθεροποιούν το κλίμα του πλανήτη. Έχει αποδειχτεί πια ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται από το ζαχαροκάλαμο, το καλαμπόκι, τη σόγια και το φοινικέλαιο τείνουν να είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα, οδηγώντας στη διάβρωση του εδάφους και τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων. Ενίοτε μπορούν να οδηγήσουν και σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που αποσταθεροποιούν το κλίμα περισσότερο από τη συμβατική βενζίνη. Πιο συγκεκριμένα, κάποια από τα είδη δέντρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως οι ιτιές, οι ευκάλυπτοι και οι λεύκες, εκλύουν μεγάλες ποσότητες ισοπρενίου καθώς μεγαλώνουν. Όταν αναμιγνύεται με άλλες ρυπογόνες ουσίες και υπάρχει έκθεση στον ήλιο, το ισοπρένιο σχηματίζει τοξικό όζον.

Πολλά βιοκαύσιμα βασίζονται σε μονοκαλλιέργειες και βιομηχανικά αγροτικά συστήματα που περιλαμβάνουν μαζική χρήση λιπασμάτων, μεγάλες ποσότητες νερού και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα βιοκαύσιμα μπορούν να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και να οδηγήσουν στην καταστροφή πολλών δασών καθώς και άλλων φυσικών οικοσυστημάτων όταν καθαρίζονται εκτάσεις γης για τις καλλιέργειες παραγωγής βιοκαυσίμων. Επιπλέον, οι καλλιέργειες αυτές δρουν ανταγωνιστικά προς τις καλλιέργειες τροφίμων οδηγώντας στην άνοδο των τιμών των τροφίμων και την αύξηση της πείνας παγκοσμίως.

Ο στόχος από δω και πέρα πρέπει να είναι η κατάργηση πολιτικών που υποστηρίζουν την παραγωγή των περιβαλλοντικά βλαβερών βιοκαυσίμων, ώστε να δημιουργεί έδαφος για τις πραγματικά βιώσιμες εναλλακτικές μορφές ενέργειας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον βιοκαύσιμα.