Ελάττωμα στην ασφάλεια του iPhone 4

Ελάττωμα στην ασφάλεια του iPhone 4Το iPhone 4 είχε το εξής μειονέκτημα όσον αφορά την ασφάλεια: οποιοσδήποτε ξένος μπορούσε να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου, ακόμα και χωρίς να γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη του. Αυτό ήταν εφικτό απλώς με το πάτημα μερικών πλήκτρων.

Συγκεκριμένα, αποδείχτηκε ότι πατώντας το πλήκτρο “emergency call” (επείγουσα κλήση), τρεις φορές το πλήκτρο με το σύμβολο # και τέλος το πράσινο πλήκτρο, μπορούσε κανείς στη συνέχεια να πιέσει το πλήκτρο στο πάνω μέρος της συσκευής το οποίο κλειδώνει την οθόνη.

Ακολουθώντας την απλή αυτή διαδικασία αποκτούσε κανείς πρόσβαση στην εφαρμογή του τηλεφώνου, όπου υπάρχει και η τηλεφωνική ατζέντα, το voicemail και το ιστορικό των κλήσεων. Ευτυχώς, δεν είχε πρόσβαση στα μηνύματα, τα email ή άλλες εφαρμογές του iPhone.

Αυτός ο αδύναμος κρίκος όσον αφορά την ασφάλεια του iPhone 4 έχει δεχτεί αρνητική κριτική από τους ερευνητές. Ανάλογο ελάττωμα είχε αποκαλυφθεί για το iPhone το 2008, αφού ήταν εύκολο να παρακάμψει κανείς το κλείδωμα της οθόνης και να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις επαφές και τους σελιδοδείκτες της συσκευής. Η εταιρεία Apple αναγνώρισε το πρόβλημα και εξέδωσε ένα software για να διορθώσει την κατάσταση.

Τον περασμένο Αύγουστο η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία αρκετές συσκευές της Apple, μεταξύ αυτών τα iPhone και iPad, είχαν αρκετές αδυναμίες ως προς την ασφάλεια. Συμβούλευε μάλιστα τους χρήστες των συσκευών αυτών να μην ανοίγουν αρχεία PDF και να μην μπαίνουν σε μη οικείες ιστοσελίδες μέχρι η εταιρεία να εκδώσει μια λύση για το πρόβλημα.