Τι είναι το Google Now

Τι είναι το Google NowH Google έκανε ένα βήμα προς την ενσωμάτωση στον Chrome του χαρακτηριστικού ειδοποίησης Google Now. Το Google Now είναι ένα χαρακτηριστικό του Android το οποίο προωθεί πληροφορίες στους χρήστες της συσκευής Android, βασιζόμενο σε δεδομένα συμφραζομένων από τη συσκευή -όπως η ώρα, η τρέχουσα θέση του χρήστη και το ιστορικό θέσης- καθώς και πληροφορίες προερχόμενες από άλλα προϊόντα της Google καθώς και προϊόντα τρίτων. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι οι ενημερώσεις για την κίνηση, τα αθλητικά αποτελέσματα, η υπενθυμίσεις για ραντεβού και η παρακολούθηση πτήσεων. Κι όλα αυτά μέσω customizable καρτών. Το Google Now περιλαμβάνει λειτουργία φωνητικής αναζήτησης όμοια με το Siri της Apple.