Οι νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγήςΌλους σήμερα μας απασχολεί η τιμή του πετρελαίου και όλοι συζητάμε σήμερα για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, ωστόσο ίσως δεν γνωρίζουμε πως υπάρχουν αρκετές ανεκμετάλλευτες πηγές ενέργειας. Εδώ εντάσσονται και αρκετές νέες τεχνολογίες οι οποίες κάποτε περιορίζονταν σε μικρές αγορές, αλλά τώρα τείνουν να κυριαρχήσουν, καθώς μας παρέχουν νέους δρόμους για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, την εξοικονόμηση χρημάτων και την ενίσχυση της οικονομίας με δημιουργία παράλληλα θέσεων εργασίας στους τομείς της έρευνας, της κατασκευής και της συντήρησης.

Ας δούμε μερικές από αυτές τις πηγές ενέργειας:

  • Θαλάσσια φύκια: Μερικοί περιλαμβάνουν τα φύκια ως βασικό συστατικό στη διατροφή τους, όμως τα φύκια μπορούν να παίξουν διττό ρόλο και στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, αν καλλιεργηθούν, μπορούν να παρέχουν την πρώτη ύλη για biodiesel χωρίς να καταλαμβάνουν γη η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αγροτική παραγωγή. Το καύσιμο που θα λαμβάνεται μπορεί, σύμφωνα με δοκιμές των επιστημόνων, να αναμιγνύεται με κανονικά καύσιμα με βάση το πετρέλαιο χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στις μηχανές.
  • Διαστημική ηλιακή ενέργεια: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανανεώσιμη ενεργειακή λύση. Αμερικανοί μηχανικοί προσπαθούν να τοποθετήσουν ένα μεγάλο ηλιακό συλλέκτη στο διάστημα και στη συνέχεια να αντανακλούν την ενέργεια πίσω στην επιφάνεια του πλανήτη χρησιμοποιώντας λέιζερ ή μικροκύματα. Οι μηχανικοί ελπίζουν ότι το λέιζερ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει την ενέργεια σε μακρινές περιοχές παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση καταστροφών.
  • Επιπλέουσες παράκτιες ανεμογεννήτριες: Με αυτές λύνονται δύο βασικά προβλήματα: Πρώτον, οι θαλάσσιες δομές απαιτούν μεγάλο κόστος για να θεμελιωθούν σωστά και δεύτερον, είναι λίγα τα κατάλληλα σημεία με ρηχό πυθμένα και ικανή απόσταση για την εξασφάλιση μέγιστου κέρδους από τις υψηλές ταχύτητες ανέμου.
  • Θαλάσσια ενέργεια: Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες εν εξελίξει όσον αφορά την παραγωγή θαλάσσιας ενέργειας, μερικές εκ των οποίων αρχίζουν να ωριμάζουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, υπάρχει το Pelamis Wave Power, ένα φιδόσχημο σύστημα το οποίο επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι κινήσεις ανάμεσα σε κάθε τμήμα μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι Marine Current Turbines, εξάλλου, χρησιμοποιούν τα παλιρροϊκά κύματα για να παράγουν ενέργεια μέσω δύο ροτόρων τοποθετημένων σε κάθε υποθαλάσσια δομή.
  • Γεωθερμική ενέργεια: Η διαδικασία παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας αφορά την ανακύκλωση νερού μέσα από καυτά υπόγεια πετρώματα και τη χρήση του παραγόμενου ατμού για την κίνηση των γεννητριών. Απαιτεί συγκεκριμένες γεωλογικές συνθήκες, όμως η τεχνολογία στον τομέα προοδεύει σταθερά. Η Ισλανδία, για παράδειγμα, παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτήν που χρειάζεται χάρη στα τεράστια γεωθερμικά της αποθέματα. Πρόσφατα υπογράφτηκε μια συμφωνία ανάμεσα στην Ισλανδία και τη Βρετανία που αφορά τη μελέτη ενδεχόμενης μετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την ηφαιστειακή δραστηριότητα της Ισλανδίας μέσω της Βόρειας θάλασσας.