Το πρόβλημα της γλώσσας κατά τη μετανάστευση στη Γερμανία

Το πρόβλημα της γλώσσας κατά τη μετανάστευση στη ΓερμανίαΗ έντονη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας έχει οδηγήσει σε ένα έντονο ρεύμα μετανάστευσης σε χώρες του εξωτερικού. Από τους κυριότερους προορισμούς των οικονομικών μεταναστών της χώρας μας είναι (για μια ακόμα φορά) η Γερμανία.

Η μετανάστευση αυτή, όπως είναι φυσικό, συνοδεύεται από προβλήματα. Και, όπως είναι φυσικό, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση είναι αυτό της γλώσσας. Πράγματι, ο μεγάλος αριθμός νέων μαθητών στα γερμανικά σχολεία έχει αποσυντονίσει λίγο τις σχολικές κοινωνίες, αφού οι νεόφερτοι μαθητές δεν μιλάνε γερμανικά ή, αν μιλάνε, μιλάνε ελάχιστα. Δεν πρέπει ακόμα να παραλείψουμε τα προβλήματα προφοράς, αφού και η σωστή άρθρωση μιας γλώσσας είναι σημαντικός παράγοντας για την ομαλή ένταξη των νέων μελών στην εκεί κοινωνία.

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι εξίσου μεγάλος είναι και ο αριθμός των Πορτογάλων και Ισπανών που εγκαταλείπουν τη χώρα τους και συχνά επιλέγουν τη Γερμανία ως νέα πατρίδα. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2012 είχαν μετοικήσει στη Γερμανία πολύ περισσότεροι ξένοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα σχολεία λοιπόν στη Γερμανία αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα, αφού ο καινούργιος πληθυσμός τους πρέπει να μάθει κατά το δυνατόν γρηγορότερα τη γλώσσα προκειμένου να ενταχτεί ομαλά. Τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης της γερμανικής καθώς και οι διαφορετικοί ρυθμοί αφομοίωσης της καινούργιας γλώσσας επιδεινώνουν την κατάσταση. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη στη Γερμανία σε διδακτικό προσωπικό το οποίο μπορεί να διδάξει τα γερμανικά στους νεοφερμένους καθώς και του ανάλογου προϋπολογισμού για την πλήρωση των θέσεων εργασίας που προκύπτουν. Εδώ παίζει τον ευεργετικό ρόλο του ο οργανισμός Teach First Deutschland, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δρα σε ορισμένα γερμανικά ομοσπονδιακά κρατίδια στηρίζοντας αφιλοκερδώς τη διδασκαλία των μεταναστών.

Πηγή: Children of the crisis: German schools struggle with wave of immigrants (Der Spiegel)